HYTYCHOVÁ, Kristýna. Využití finanční analýzy v podniku [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-6-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/682. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Miloš Konečný.
Uložit do Citace PRO