BÁRTA, Jakub. Usměrňovače s nízkým napájecím napětím a s nízkou spotřebou pro zpracování biologických signálů [online]. Brno, 2017 [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68201. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Vilém Kledrowetz.

Uložit do Citace PRO