JENDRUŠÁK, Ján. Behaviorální syntéza digitálních obvodů [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-5-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68202. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Vojtěch Dvořák.
Uložit do Citace PRO