NÉMETH, František. Simulace šifrovacích algoritmů pomocí FPGA [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68217. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce David Smékal.
Uložit do Citace PRO