BENEDIKT, Jan. Automatizovaná tvorba statistik síťového provozu [online]. Brno, 2017 [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68220. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Petr Číka.

Uložit do Citace PRO