VÁŇA, Martin. Návrh a ověření rádiové sítě typu MESH pro bez licenční pásmo [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-5-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68224. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Radek Fujdiak.
Uložit do Citace PRO