DUFKA, Filip. Rozšíření grafických rozhraní zvukových zásuvných modulů o 3D grafiku [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-04-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68226. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Petr Frenštátský.
Uložit do Citace PRO