SMEJKAL, Jakub. Keramická pouzdra - iterakce kovů s keramickými materiály při výpalových teplotách [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-04-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68230. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Michal Řezníček.
Uložit do Citace PRO