LEKSA, František. Energetická soběstačnost malé čistírny odpadních vod [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-04-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68240. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Michal Ptáček.
Uložit do Citace PRO