KOPEČNÝ, David. Tvorba laboratorních přípravků pro bezdrátový přenos elektrické energie založený na magnetické indukci [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-04-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68241. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Michal Krbal.
Uložit do Citace PRO