KOHOUTEK, Jan. Simulace akustického pole soustavy zdrojů zvukového signálu [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68244. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Jiří Schimmel.
Uložit do Citace PRO