BARTOŠ, Patrik. Stabilizace videa využívající globální optimalizační algoritmy [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-04-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68245. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Petr Kříž.
Uložit do Citace PRO