KRYŠKA, Vojtěch. Napájecí a ochranné obvody pro 6-kanálový zesilovač [online]. Brno, 2017 [cit. 2023-02-07]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68248. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Pavel Hanák.

Uložit do Citace PRO