GUZNAR, Martin. Analýza provozu bezdrátové sítě [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-04-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68257. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Bohumil Novotný.
Uložit do Citace PRO