MUDROCH, Michal. Porovnání vlastností perovskitovských fotovoltaických článků [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68272. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Vítězslav Novák.
Uložit do Citace PRO