ROGOZHNIKOVA, Mariia. Vytváření tenkých kovových vrstev magnetronovým naprašovacím zařízením [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68273. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Dávid Strachala.
Uložit do Citace PRO