KUČERA, Tomáš. Analýza způsobů měření diferenčních kmitočtových filtrů [online]. Brno, 2017 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68277. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Jan Jeřábek.

Uložit do Citace PRO