MUZIKA, Dávid. Specializovaný interpret joysticku pro RDS [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-6-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/683. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Petr Honzík.
Uložit do Citace PRO