HAVLÍN, Jan. Implementace novelizované normy ISO 10006 ve spolecnosti UNICORN a.s [online]. Brno, 2008 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6832. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Jiří Koleňák.

Uložit do Citace PRO