MERTOVÁ, Monika. Podnikatelský záměr pro založení agentury SPORT and UNIVERSITY [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6833. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Vojtěch Koráb.
Uložit do Citace PRO