MIKULKA, Jan, Eliška VLACHOVÁ HUTOVÁ, Radim KOŘÍNEK, Petr MARCOŇ, Zdeněk DOKOUPIL, Eva GESCHEIDTOVÁ, Ladislav HAVEL a Karel BARTUŠEK. MRI-Based Visualization of the Relaxation Times of Early Somatic Embryos. Measurement Science Review [online]. De Gruyter, 2016, 16(2), 54-61 [cit. 2022-06-29]. ISSN 1335-8871. Dostupné z: doi:10.1515/msr-2016-0008

Uložit do Citace PRO