DVOŘÁK, Karel, Karel KULÍSEK a Dominik GAZDIČ. The FBC ash as a hydraulic ingredient of hydraulic lime. In: Procedia Engineering [online]. Elsevier, 2017, s. 264-269 [cit. 2022-06-27]. ISSN 1877-7058. Dostupné z: doi:10.1016/j.proeng.2017.02.110

Uložit do Citace PRO