ROBERTSON, James, Ben COX, Jiří JAROŠ a Bradley TREEBY. Accurate simulation of transcranial ultrasound propagation for ultrasonic neuromodulation and stimulation. Journal of the Acoustical Society of America [online]. NEUVEDEN, 2017, 141(3), 1726-1738 [cit. 2021-11-27]. ISSN 1520-8524. Dostupné z: doi:10.1121/1.4976339
Uložit do Citace PRO