HUBÁLEK, Jaromír, Jan PRÁŠEK, Dalibor HÚSKA, Martin ADÁMEK, Vojtěch ADAM, Libuše TRNKOVÁ a René KIZEK. Modification of working electrode surface with carbon nanotubes as an electrochemical sensor for estimation of melting points of DNA. Eurosensors XXIII: Sensors, Actuators and Micro/Nanosystems [online]. Elsevier BV, 2009, 1(1), 1011-1014 [cit. 2021-11-27]. ISSN 1876-6196. Dostupné z: doi:10.1016/j.proche.2009.07.252
Uložit do Citace PRO