BLAŽEK, Martin. Rodinný dům v Rokytnici nad Rokytnou [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68403. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Jindřich Sobotka.
Uložit do Citace PRO