DVOŘÁK, František. Rodinný dům s půjčovnou nářadí v Havlíčkově Brodě [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68404. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Roman Brzoň.
Uložit do Citace PRO