GÁBOVÁ, Hana. Rodinný dům se vzdělávacím centrem [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68421. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Milan Ostrý.
Uložit do Citace PRO