BERÉNYIOVÁ, Christiána. Novostavba rodinného domu se zubní ordinací [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68428. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Zuzana Fišarová.
Uložit do Citace PRO