BAKOTA, Filip. Plán obnovy vodovodní sítě [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68448. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce Tomáš Kučera.
Uložit do Citace PRO