BĚŤÁK, Karel. Vzduchotechnika divadla [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68454. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Pavel Uher.

Uložit do Citace PRO