DOLEŽAL, Lukáš. Vytápění bytového domu s provozovnou [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68455. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Marcela Počinková.

Uložit do Citace PRO