BLÁHOVÁ, Veronika. Tvorba vnitropodnikových směrnic v podmínkách vybrané firmy [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-9-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6848. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Helena Hanušová.
Uložit do Citace PRO