FILIPEC, Jan. Urbanistické řešení vybavenostního centra obytného souboru Brno-Lesná [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-04-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68485. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architektury. Vedoucí práce Barbora Jenčková.
Uložit do Citace PRO