FIŠEROVÁ, Anna. Územní studie rozvojového území Vítkovice - Moravská Ostrava. Online, Diplomová práce, vedoucí Josef Sátora. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architektury. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68508. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO