SOUKUPOVÁ, Vladimíra. Galerie letecké techniky a tradic letectví na letišti Medlánky v Brně. Online, Diplomová práce, vedoucí Jiljí Šindlar. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architektury. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68510. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO