KREJČÍŘOVÁ, Zuzana. Velký dům pro malé město [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-6-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68513. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architektury. Vedoucí práce Lea Vojtová.
Uložit do Citace PRO