ŠINDELKOVÁ, Kateřina. Podrobný urbanistický návrh využití území Sportovní, Drobného, Tř. gen. Píky, Porgesova [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68528. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architektury. Vedoucí práce Barbora Jenčková.
Uložit do Citace PRO