KOCIÁNOVÁ, Lenka. Sportovní centrum Za Lužánkami Brno [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68535. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architektury. Vedoucí práce Antonín Odvárka.

Uložit do Citace PRO