HOSTINSKÝ, David. MORAVSKÉ VINAŘSKÉ CENTRUM BRNO [online]. Brno, 2016 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68538. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architektury. Vedoucí práce Petr Dýr.

Uložit do Citace PRO