SEIDL, Šimon. Architektonická studie kostela pro sídliště Líšeň-Vinohrady v Brně [online]. Brno, 2017 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68546. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architektury. Vedoucí práce Jiljí Šindlar.

Uložit do Citace PRO