LYČKOVÁ, Kateřina. Velká příležitost pro městský zámek [online]. Brno, 2017 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68549. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architektury. Vedoucí práce Lea Vojtová.

Uložit do Citace PRO