STRNAD, Miroslav. Kostel ve městě [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68556. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architektury. Vedoucí práce Marek Štěpán.
Uložit do Citace PRO