BOSÁK, Martin. Dočasný příbytek migrantů - přijímací a pobytové středisko [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68559. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architektury. Vedoucí práce Alois Nový.
Uložit do Citace PRO