DOŠEK, Ladislav. Podnikatelský záměr [online]. Brno, 2008 [cit. 2022-09-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6856. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Petr Mandelík.

Uložit do Citace PRO