STRACHOŇ, Jan. Územní studie jižního rozvojového území města Brna [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-10-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68571. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architektury. Vedoucí práce Josef Sátora.
Uložit do Citace PRO