BLAŽEK, Jan. Územní studie jižního rozvojového území města Brna [online]. Brno, 2017 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68572. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architektury. Vedoucí práce Josef Sátora.

Uložit do Citace PRO