JEDLIČKOVÁ, Ivana. Vyhodnocení vlivu technicko-technologických úprav na úpravně vody na jakost upravené vody [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68609. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce Tomáš Kučera.

Uložit do Citace PRO