KUBÍČKOVÁ, Alena. Dokumentace Skalního zámku v Býčí skále - jižní část [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68612. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodézie. Vedoucí práce Radim Kratochvíl.
Uložit do Citace PRO