ZÁVADSKÁ, Andrea. Vyhledávací studie cyklostezky mezi obcemi Dolní Lomná-Horní Lomná [online]. Brno, 2017 [cit. 2022-05-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68615. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Michal Radimský.

Uložit do Citace PRO