GRYGAR, Zdeněk. Diagnostika historického zděného objektu [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68617. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavebního zkušebnictví. Vedoucí práce Ondřej Anton.
Uložit do Citace PRO